Aalborg Kommune og SparEnergi inviterer til informationsmøder om varmeforsyning

Foto: Aalborg Kommune.
dato

Aalborg Kommune og SparEnergi inviterer boligejere til informationsmøder om varmeforsyning. Møderne vil fokusere på mulighederne for fjernvarme og andre opvarmningsformer.

I 2022 og 2023 sendte kommunen breve til boligejere med alternative opvarmningsformer, og flere områder er nu udpeget som potentialeområder for fjernvarme.

Infomøderne vil give information om mulighederne for varmeforsyning, både mens man venter på fjernvarme og hvis man ikke kan få fjernvarme.

Der vil være både online og fysiske møder, og boligejere opfordres til at tilmelde sig det mest relevante møde.

For mere information, kontakt Klima og Miljø på 99 31 20 50 eller klima-miljoe@aalborg.dk.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/aalborg-kommune-og-sparenergi-inviterer-til-informationsmoeder-om-varmeforsyning
Kilde: Aalborg Kommune