Indbrudsraten i Aalborg Kommune er faldet


I 1. kvartal af 2021 modtog politiet i Aalborg Kommune 66 anmeldelser om indbrud. Forrige år endte 53 af anmeldelserne i en sigtelse.

Hvis man sammenligner med 1. kvartal af 2021, kan man se, at Aalborg Kommune har haft færre anmeldelser i 1. kvartal af 2020.

Indbrudsraten viser et fald på 84 anmeldelser, hvilket tegner et billede af, at Aalborg Kommune er blevet et mere sikkert sted at bo.

Det kan skyldes, at beboerne sandsynligvis er blevet bedre til at forebygge og beskytte sig mod potentielle indbrudstyve. Det kan også bunde i, at vi som nabolag er blevet bedre til at hjælpe hinanden, og det kan vi være stolte af i Aalborg Kommune!

Vi kan på mange måder sikre vores nabolag mod indbrud, hvis vi står sammen og bidrager til et sikkert område. Du kan læse mere om hvor mange tyve, der afbrydes af naboer her: Bo Trygt.