Ergoterapeut til barselsvikariat - Rehabiliteringscenter Aalborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger 1 ergoterapeut i et barselsvikariat på 30 timer pr. uge fra d. 1. maj 2024

I Senior- og Omsorg er kerneopgaven at fremme menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg. 

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads i rivende udvikling med fokus på faglighed og trivsel
 • En arbejdsplads, hvor du har mulighed for at følge kursisten fra kørestolen til at blive gående igen
 • Et kreativt hus, hvor den enkelte kursists mål kan trænes og opnås ad fantasifulde veje
 • Gode kollegaer der værdsætter godt samarbejde, både internt, men også mellem kursisterne

Mødeplan:  

Som ergoterapeut har du faste dagvagter og arbejder 4 weekender ud af 12 uger. Der kan forekomme aftenarbejde og enkelte helligedagsvagter. 

Centeret lukkes ned i sommerperioden uge 28, 29 og 30 samt mellem jul og nytår. Personalet afholder ferie i disse perioder. 

Vi arbejder ud fra 4 værdiord: 

 • Kreativ - spændende og afvekslende job med mange opgaver, hvor du selv kan være med til at præge arbejdsdagen
 • Handlekraftig - organisation, hvor nytænkning er en stor medspiller 
 • Ordentlighed - er med til at give et godt arbejdsmiljø, hvor vi udvikler os sammen  
 • Samarbejdsvilje – vi er åbne og nysgerrige. Vi investerer i det gode samarbejde for at skabe kvalitet og sammenhæng for borgerne

Lidt om arbejdspladsen:

Rehabiliteringscenter Aalborg har til formål at gøre vores kursister mere uafhængige af kommunal hjælp. Ved at øge vores kursisters funktionsevne opnås højere selvbestemmelse i eget liv og dermed bedre livskvalitet. 

Rehabiliteringscenteret henvender sig til borgere uden cerebrale problemstillinger, som er bosiddende i Aalborg Kommune; borgere, som har fysiske funktionsnedsættelser som gør, at de har behov for mere intensiv træning end de kan tilbydes i hjemmet. Et ophold varer fra 2-12 uger og er gratis. Centeret har plads til 14 døgnkursister, samt mulighed for at tilbyde et ambulant forløb i en kortere periode.

Kursisterne får et intensivt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, hvor der trænes med udgangspunkt i de færdigheder, der mangles for at kunne klare sig bedst muligt i hjemmet uden hjælp. Der arbejdes med udgangspunkt i strukturerede tværfaglige målsamtaler.

Det faste personale på Rehabiliteringscenter Aalborg udgøres af tværfaglige team bestående af ergo- og fysioterapeuter og SOSU-personale samt køkken- og kontorpersonale. Derudover indhentes der special kompetence efter behov.

Dine primære opgaver vil være: 

 • Afholde målsamtaler, træne ADL/IADL, afklare behov for hjælp og hjælpemidler til når kursisterne skal hjem
 • Kontakt med interne/eksterne samarbejdspartner
 • Deltage i møder og arrangementer på centeret
 • Have ambulante forløb med kursister
 • Afholde hjemmebesøg
 • Afholde hold
 • Dokumentere i CURA
 • Div. opgaver til at få huset til at fungere

Faglige kompetencer:

Vi forventer, at du:

 • Har interesse i at arbejde med hverdagsrehabilitering - hovedsageligt ADL-vurdering og -træning
 • Evner at se ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder samt skabe gode relationer med den enkelte kursist
 • Du er refleksiv i forhold til egen praksis 
 • Har erfaring med at dokumentere i CURA
 • Er opsøgende i forhold til viden og info om huset samt omkring opgaver med kursister 
 • Har kørekort og egen bil. Du er afhængig af bil for at kunne passe arbejdstiderne i centeret 
 • Kan køre centrets 9-personers bus i forbindelse med hjemmebesøg eller ture ud af huset

Personlige kompetencer:

Vi forventer, at du:

 • Er handlekraftig, omstillingsparat og kan håndtere et højt arbejdstempo
 • Kan arbejde målrettet, struktureret og tværfagligt i forhold til kursisternes individuelle mål
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i teamsamarbejde, og samtidig kan du arbejde selvstændigt og formå at prioritere og koordinere arbejdsopgaverne
 • Du har et positivt sind, en god portion humor, er imødekommende og nysgerrig
 • Du brænder for at arbejde med denne målgruppe

Arbejdsstedets adresse:  
Rehabiliteringscenter Aalborg, Dokkedalvej 20, Mou, 9280 Storvorde.

Jobsamtalerne vil finde sted på Rehabiliteringscenter Aalborg d. 20. marts 2024 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder Louise Schou Thomsen på mobil 31 99 54 08                         

Der vil være mulighed for at se Rehabiliteringscenter Aalborg ved et Åbent hus-arrangement d. 15. februar kl. 13.30-14.30. Der er ingen tilmelding – mød blot op og se denne skønne arbejdsplads. 

Ansøgningsfrist er den 29. februar 2024 - Samtalerne vil finde sted på Rehabiliteringscenter Aalborg d. 20. marts 2024

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kommune, Dokkedalvej 20, Mou, 9280 Storvorde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5984785

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet