FUNDINGRÅDGIVER TIL DEN FÆLLES FORSKNINGSSTØTTE PÅ AAU – FORSKNINGSSERVICE - FUNDRAISING OG PROJEKTLEDELSE

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Forskningsservice på Aalborg Universitet søger en specialist, som drives af at yde rådgivning til forskere og forskningsledere på højt fagligt niveau, og som arbejder resultatorienteret, vedholdende og nysgerrigt med at få det bedste frem i de ansøgere og ansøgninger, der arbejdes med. Du skal have lyst til og talent for at arbejde i tæt dialog med forskere på alle fagområder i hele processen fra idé til modning og færdiggørelse af ansøgninger til såvel danske som europæiske forskningsfonde og programmer. Stillingen er ledig til besættelse pr. 15. august 2023 eller snarest derefter.

Jobbeskrivelse

Om Forskningsservice
Forskningsservice, som er en afdeling under AAU’s Fællesservice, består af fem enheder, som på forskellig vis arbejder dedikeret med at støtte og servicere forskning på Aalborg Universitet. Ca. 60 medarbejdere er fordelt på henholdsvis fundraising og projektledelse, kontraktenheden, AAU Ph.d., missionssekretariatet og et fællessekretariat.

Om Fundraising og Projektledelse
Fundraising og Projektledelses primære opgave er at rådgive og understøtte AAU’s ledelse og forskere om eksternt finansieret forskning. Afdelingen består af 20 medarbejdere fordelt på pre- og postaward aktiviteter og afdelingen har medarbejdere placeret på de 2 AAU campi(Aalborg og København). Afdelingen arbejder tæt sammen med institutternes forskningsstøttemedarbejdere og andre forskningsstøtteenheder i AAU fællesservice for at sikre en sammenhængende og proaktiv support til forskerne ved AAU.

Opgaver til vores nye Fundingrådgiver
Du vil indgå i et stærkt kollegialt samarbejde inden for Fundraising og Projektledelse og på tværs af organisationen og bidrage til at organisere både strategiske og praktiske indsatser for forskningsstøtte på AAU. Du skal i jobbet især arbejde med følgende:

 • Selvstændigt yde rådgivning og støtte til udarbejdelse af prioriterede forskningsansøgninger i hele processen fra ide til ansøgning, herunder særligt støtte til ansøgninger til danske og europæiske programmer– både mht. EU kollaborative projekter og med særlig fokus på individuel karriereudvikling, eksempelvis ved DFF, ERC, og private fonde. Dette foregår i tæt samarbejde med den enkelte forsker
 • Understøtte det strategiske arbejde i forhold til ekstern finansieret forskning i tæt dialog med institut- og fakultetsledelse
 • Facilitere dialog og relationsopbygning med private fonde.
 • Identificere nye fundingmuligheder og planlægning af fundraising strategier med forskergrupper
 • Bidrage til udvikling af forskningsstøtteinitiativer og-ydelser, som går på tværs af organisationen
 • Bidrage til at udvikle og implementere processer og arbejdsmetoder for fundraising
 • Bidrage til afholdelse og planlægning af informationsmøder/workshop og kurser omkring støttemuligheder for forskere med interne og eksterne oplægsholdere.

Personprofil
Vi søger en dynamisk, udadvendt og samarbejdsorienteret kollega, der både brænder for at arbejde opsøgende og for at yde strategisk sparring med forskerne og forskningsgrupperne om deres forskning, fundingstrategi og målretning af ansøgninger. 

Du skal trives ved både at arbejde i teams og selvstændigt. Du er god til at holde styr på processer og deadlines. Du er en skarp kommunikator både mundtligt og skriftligt.

Vi lægger vægt på:

 • At du har et godt kendskab til universitetssektoren
 • At du har erfaring med fundinglandskabet– herunder gerne erfaring med danske og europæiske programmer- både mht. programmer med fokus på individuel karriereudvikling, eksempelvis ved DFF, ERC, og private fonde samt EU kollaborative programmer
 • At du har et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
 • At du er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines, herunder skarp til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • At du kan agere som strategisk sparringspartner for ledelse og forskere, herunder udarbejdelse af analyser og oplæg om forskningsfinansiering
 • At du er en dygtig formidler både mundtlig og skriftlig
 • At du har gode analytiske evner og en struktureret tilgang til dit arbejde samt i stand til at løse opgaver med kort frist
 • At du har en relevant kandidatgrad

Ansættelsesforhold
Stillingen er fast med en arbejdstid på 37 t. ugentligt og ønskes besat pr. 15. august 2023 eller snarest derefter. Vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 24/ 25, 2023.

Dit arbejdssted vil blive enten vores campus i København eller vores hovedcampus i Aalborg Øst. Der vil være mulighed for delvist hjemmearbejde. Du skal påregne rejseaktivitet til enten København eller Aalborg.

Kontakt
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Jane Tymm-Andersen: telefon 9940 7587 eller jet@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket"søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ref. nummer

1210683

Ansøgningsfrist

13.06.2023

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aalborg Universitet, KST1, Kroghstræde, 9220 Aalborg Øst

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?VacatureID=1210683&PortalID=1968

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5841564

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet