UngAalborg søger 1 Klubleder til Mou Ungdomsklub

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du parat til at gøre en forskel for de unge i Aalborg Kommune?

UngAalborg søger en klubleder til Mou Ungdomsklub pr. 1. Januar 2024 eller snarest muligt. 

 

Klublederen skal indgå i et tæt netværk mellem de omkringliggende skoler, klubber og en masse skønne kollegaer.

I tæt samarbejde med det lokale netværk skal du skabe tilhørsforhold, tryghed og udvikling for de unge i lokalområdet.

UngAalborg har i dag fire velfungerende områder, der har et godt og udviklende tilbud til de unge - både på uddannelses- og fritidsområdet. Vores målgruppe er unge i alderen 13 til 19 år.

Som klubleder er du en del af en fleksibel og kvalitetsbevidst organisation, hvor den gode relation er bærende i det pædagogiske arbejde med unge.

 

Mou Ungdomsklub

Mou Ungdomsklubs ligger tæt ved Mou Kirke på Høstemarkvej 5, 9200 Aalborg. Klubben er en K2 klub, hvilket betyder, at klubben holder åbent to dage om ugen. Pt. er klubbens åbningstider tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 21.30. Herudover kommer diverse aktiviteter, som kan ligge ud over disse to åbningsaftener. Klubben har åbent i 30 uger om året.

Organisatorisk placering
Som klubleder ved UngAalborg indgår man som klubansvarlig for den lokale klub og refererer til teamlederen i det lokale område. Klublederen har som udgangspunkt daglig arbejdsplads i den respektive klub, hvor man ansættes.
 

Generelle forudsætninger:

 • Brænder for unges liv og udvikling samt får energi af dette arbejde.
 • Kan omsætte mål og visioner for UngAalborg til praksis i den enkelte klub. Det er vigtigt, at man som klubansvarlig ser sig selv som medspiller i forhold til UngAalborg, og derved sørger for at bidrage til gensidigt følgeskab.
 • Nysgerrig på egen pædagogiske praksis og motivation til at arbejde med egen faglig udvikling.
 • Samarbejdsorienteret og anerkendende i forhold til personale, ledelse og kollegaer - internt som eksternt.
 • Stærke relationskompetencer.
 • Forståelse og interesse for lokalmiljøet.
   

Ansvar og kompetenceområde:

 • At sørge for at alle unge ses, høres og rummes af personalet i klubben, gennem velovervejede pædagogiske aktiviteter.
 • Være synlig og tilgængelig i udvalgte aktiviteter og på klubaftener med de unge, således at der er fokus på nærvær og tæt kontakt.
 • Viden om skærpet underretningspligt og ansvar for at handle på dette.
 • Evne til at skabe kontakt og netværk mellem grupper af unge samt relevante ungdomsskoletilbud i hele Aalborg Kommune.
 • I samarbejde med teamlederen, at sammensætte en medarbejdergruppe med fokus på kvalitet i aktiviteterne og tidssvarende kompetencer i forhold til ungdomskulturen.
 • Sikre klubbens deltagelse ved SSP-møder.
 • Administrativt arbejde i forbindelse med udarbejdelse af vagtplan, indberetning af løn, markedsføring, godkendelse af fakturaer i OPUS samt udarbejdelse af budget i samarbejde med teamleder. Mértimer godkendes og aftales løbende med teamleder inden de indberettes.
 • Oprette aktivitets- og fritidstilbud i samarbejde med teamlederen, samt registrering af medlemmer i klubben på UNO.
 • Tæt samarbejde med den lokale skole og andre lokale aktører i samarbejde med teamleder.
 • Løbende dialog og kommunikation med forældre, unge, kollegaer og andre aktører.
   

Konkrete opgaver:

 • Sørge for, at de unge får indflydelse og medbestemmelse på klubbens aktiviteter og åbningstider.
 • Deltage i ansættelse af personale i samarbejde med teamleder. Forberede og udføre personalemøder, samt afholdelse af årlig GRUS (gruppebaseret medarbejderudviklingssamtale) i samarbejde med teamleder.
 • I samarbejde med medarbejdere at tilrettelægge arbejdstid, årshjul og opgaver for den enkelte medarbejder.
 • Indgå som en fast del af vagtplanen i klubben. Der skal være min. 50% synlighed i åbningstiden.
 • Løbende opdatering af klubbens Google Drev mappe, hvori vagtplaner, årshjul, dagsordener/referater m.m. er placeret.
 • Deltage i kvartals og årlige møder, såsom klublederforum og lokale områdemøder.
 • Være villig til at byde ind og deltage aktivt i fritidsaktiviteter i området og på tværs af UngAalborg.
 • Koordinerer vagtplan ved sygdom, barsel mv.
   

Løn og ansættelsesforhold:

Stillingen som klubleder til Mou Ungdomsklub ønskes besat pr. 1. Januar 2024 eller snarest.

Da Mou Ungdomsklub har 2 åbningsaftener med 3 timer pr gang og da Klublederen forventes at have en fast aften i klub, giver det (sammen med timer til andre faste opgaver) en time-normering på ca. 262 timer årligt, hvilket kan omregnes til en ugenorm (ud fra 45 ugers arbejdsår) på 5,82 t ugentligt. Der er mulighed for yderligere timer i alle tre stillinger.                                    

Der er ansøgningsfrist søndag den 10. december 2023. Samtalerne forventes afholdt tirsdag den 13. december 2023 fra kl. 15:00 - 19:00.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til:

Teamleder - Troels Bersang Pedersen på 93 52 09 36 / troels@ungaalborg.dk

Se også www.ungaalborg.dk og www.facebook.com/ungaalborg

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (5-10 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aalborg Kommune, Gl. Høstemarkvej 5, 9280 Storvorde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946420

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet